วิดีโอของเครื่องพันฟิล์มหดแบบแผง

เครื่องพันฟิล์มหด

Info@fhopepack.com

เครื่องพันฟิล์มหดแบบอัตโนมัติสำหรับการป้อนมัด การหุ้มฟิล์มและการปิดผนึก การตัดอัตโนมัติ การหดมัด และการป้อนออก ขั้นตอนการดำเนินการ

การทำงานกับโปรแกรม PLC และ HMI

บรรจุหีบห่อด้วยความเร็วสูง

เครื่องพันฟิล์มหด ผู้ผลิต

ข้อมูลมากกว่านี้: https://www.fhopepack.com/Panel_packing_machine.html

เลื่อนไปที่ด้านบน