Pipe coil stretch wrapper and wrapping machine: testing operation

The machine for testing the coil wrapping with stretch film and bopp tape.

วิดีโอแสดงการทดสอบเครื่องจักรสำหรับเครื่องพันท่อและเครื่องพันฟิล์มยืด: การทดสอบการทำงานด้วยการแตะและขดตาผ่านการยืดด้วยฟิล์มยืด
Widīxo s̄ædng kār thds̄xb kherụ̄̀xngcạkr s̄ảh̄rạb kherụ̄̀xng phạn th̀x læa kherụ̄̀xng phạn fil̒m yụ̄d: Kār thds̄xb kār thảngān d̂wy kār tæa læa k̄hd tā p̄h̀ān kār yụ̄d d̂wy fil̒m yụ̄d

发表评论

Posted by: fhopepack on