อินเวอร์เตอร์พาเลท

Fhope พาเลทอินเวอร์เตอร์ตัวหนีบเดี่ยว

ห่อ

ห่อ

อินเวอร์เตอร์พาเลทที่ออกแบบโดย Fhope เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ แข็งแรง และมีประสิทธิภาพสำหรับการพลิกกลับของโหลด อินเวอร์เตอร์พาเลทช่วยให้สามารถขนย้ายสิ่งของไปยังพาเลทหรือสลิปชีตสำหรับการแลกเปลี่ยนตัวเว้นระยะช่องแช่แข็ง พาเลทที่เสียหาย หรือการเปลี่ยนโหลดกล่องที่เสียหายได้อย่างปลอดภัย

กลับไปหน้าแรก: https://www.fhopepack.com/pallet-inverter/

คีย์เวิร์ด: ,