เครื่องม้วนอัตโนมัติ

เครื่องม้วนท่อ HDPE, PEX และเครื่องรัดสายรัดอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

ห่อ

ห่อ