เครื่องม้วนอัตโนมัติ

เครื่องม้วนและรัดท่อ HDPE อัตโนมัติ เครื่องพันท่อยาง

ห่อ

ห่อ