เครื่องพันขดลวดเหล็ก

เครื่องบรรจุม้วนลวดพร้อมการเคลื่อนย้ายสถานีห่อ

ห่อ

ห่อ